Asumisen muutos

Asunto oli ennen yksityinen suojapaikka vastapainona työlle ja opiskelulle. Nyt kodin on tuotettava osallisuutta, onnellisuutta ja elinkeinoa.

header_asumisenmuutos

Asumisen uusi järjestelmä

Kiinteistöt, määräykset ja hinnat ovat tärkeitä. Mutta hyvää asumista voidaan rakentaa myös kämppäkaveruuksilla, yhteiskeittiöillä, naapuriavulla, pihoilla, naapurisuhteilla ja käytävillä.

header_asumisenuusi

HoasLab

Lue päähavainnot minuutissa. Opi Hoasin muutoksesta. ”Meidän on siirryttävä kiinteistölähtöisyydestä asumislähtöisyyteen”, sanoo Hoasin toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi.

header_hoaslab

Hoasin tarina

Hoas on tarjonnut opiskelijoille koteja vuodesta 1969. Kun alussa kokoonnuttiin television ääreen, nyt kaivataan pyöränkorjauspajoja. Asunnoista on pulaa yhä joka syksy.

header_hoasintarina

Asumisen utopioita etsimässä

Vastuullisuus on yritysmaailmassa kulunut fraasi. Hoasillakaan vastuullisuus ei ole uusi keksintö. Sisältyyhän se jo perustarkoitukseemme eli opiskelijoiden asuntotilanteen helpottamiseen pääkaupunkiseudulla.

Taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus kiertyvät asumisessa viisaan ja yhteisöllisen asumisen ympärille. Viisas ja yhteisöllinen asuminen on ollut loppuvuonna 2010 käynnistyneen Hoas-laboratorion tavoite. Se on välittämistä sekä asunnosta, ympäristöstä että kanssaeläjistä.

Mitä sitten olemme oppineet?

Olemme yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin kanssa tehneet kymmeniä viisaan ja yhteisöllisen asumisen kokeiluja. Kokeilujen avulla käsityksemme toimialamme osaamistarpeista on muuttunut. Painopistettä on siirrettävä perinteisestä kiinteistölähtöisyydestä selkeämmin kohti asukas- ja käyttäjähtöisyyttä. Se tarkoittaa toivottavasti parempia asumisen palveluita, ystävällisempää palvelukulttuuria ja monensuuntaista viestintää niin asukkaiden kuin kumppaneidenkin osalta.

Kokeilut ovat myös yllättäneet meidät. Vanhoja olettamuksia on pitänyt tarkastella uusiksi. Tästä merkittävin esimerkki on Junailijankuja Pasilassa, missä asumisen ongelmien syynä ei ollutkaan vanhahko kiinteistö, vaan heikko viestintä asukkaiden ja Hoasin välillä. Tämä oppi olisi jäänyt meiltä saamatta, jos emme olisi antaneet Aalto-yliopiston opiskelijoille mahdollisuutta testata uutta.

Hoas-laboratorio on todistanut, että hyvät käytännöt syntyvät pilottien kautta. Laaritalkoot, aikapankki, soluasumisen konseptin päivitys, energiansäästökilpailut – kaikista kokeiluista on opittu uusia asioita ja saatu ideoita laajempia toimintatapoja varten.

Opimme myös, että kaikki asukkaamme eivät arvosta samoja asioita tai syty samanlaisesta tekemisestä. Erilaisuus on ajateltava enemmän haasteena ja rikkautena kuin lannistavana vastuksena. Kokeiluissa isona läksynä on ollut, kuinka epäonnistumisistakin kannattaa puhua ääneen, koska niistä opitaan tekemään toisin.

Olemme myös huomanneet, että hakeutuminen avoimesti ja rohkeasti erilaisiin yhteistyökumppanuuksiin tarjoaa tervetulleita kehityspolkuja. Asukastoiminnan ohella olemme saaneet erityisen hyviä onnistumisia oppilaitosyhteistyöstä. Esimerkiksi yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on tuottanut upeita tuloksia palvelumuotoilun ja arkkitehtuurin saralla.

Työmme vaikein osuus on vasta alkamassa, koska nyt on jaksettava juurruttaa oppeja ja ehdotuksia osaksi Hoasin pysyviä toimintamalleja. Muutos totutuista toimintatavoista paremmaksi palveluorganisaatioksi vaatii uudistumista niin ihmisten mielissä kuin palvelurakenteissakin.

Koemme, että velvollisuutemme on jakaa kokemuksiamme avoimesti laajalle joukolle. Uskomme niiden innostavan muitakin toimijoita kehittämään viisaampaa ja yhteisöllisempää asumista – toivottavasti usein myös meidän kanssamme.

Lämmin kiitos kaikille kokeilevaa muutosmatkaa kanssamme tehneille: asukkaille ja opiskelijoille uusista näkökulmista, Tekesille rahallisesta tuesta, Demos Helsingille tuoreista, ehtymättömistä ideoista ja mukautumiskyvystä, korkeakouluille tiiviistä yhteistyöstä sekä lukuisille muille mukana olleille. Kiitos myös Hoasin henkilökunnalle aktiivisuudesta sekä päättäjille rohkaisevasta kannustuksesta etsiessämme uusia opiskelija-asumisen utopioita.

Tervetuloa mukaan!

Heikki Valkjärvi

toimitusjohtaja

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö