Kuva © Tuomas Sarparanta

Uusi toimintamalli: Kimppauttava asunnonvälitys

Asunnon hakeminen kimpassa kavereiden kanssa on jo nyt Hoasilla mahdollista, mutta jatkossa Hoas kannattaa tiedottaa siitä enemmän. Nyt vain reilu kymmenesosa hakemuksista on kaverihakemuksia.

Osakuntien asunnot, Viikin biokampus tai Otaniemen Teekkarikylän koodarisolu osoittavat, että kokemus yhteisöllisyydestä voi rakentua kotiseudun, harrastuksen tai opiskelualan ympärille. Tätä havaintoa kannattaa hyödyntää rakentamalla palvelu, jossa opiskelijat voivat itse muodostaa asuntokuntia yhteisiä hakemuksia varten.

Ajatusta voidaan laajentaa vieläkin suuremmaksi. Parhaimmillaan samoista asioista kiinnostuneita voidaan jo hakemusten perusteella kimppauttaa samaan asuntoon. Oikean toimintamallin kehittäminen ja vieminen Hoasin vuokraustoiminnan järjestelmiin vie kuitenkin aikaa. Hoasin tulee myös selvittää, miten julkisen rahoituksen ehdot ja uudelleenjärjestelty asukasvalinta sopivat yhteen. Nopeasti asiassa päästäisiinkin liikkeelle mainostamalla isommin Lyyran kehittämää kämppishakupalvelua.

Hoas-laboratorio selvitti: Palvelumuotoilu voisi edistää yhteisasumista

“Oishan se kiva, jos mun kämppiksetkin haluaisi pelata lautapelejä.”

– Hoasin asukas

Teollisen muotoilun opiskelija Jenni Mäenpää (Lapin yliopisto) suoritti keväällä 2011 korkeakouluharjoittelunsa Demos Helsingissä. Mäenpää oli ilmoittanut jo aiemmin haluavansa tehdä lopputyönsä Hoas-laboratorion osana. Lopputyössään Mäenpää halusi käyttää palvelumuotoilun keinoja yhteisasumisen viihtyvyyden parantamiseen.

Jenni Mäenpää tiivisti yhteisasumisen onnistumisen edellytykset viiteen kohtaan:

1. Ihmiset haluavat asua ihmisten kanssa, joiden kanssa heillä on jotain yhteistä.
2. Siivouksesta sopiminen on edellytys yhteisten asioiden sujumiselle.
3. Yhteisten tilojen täytyy palvella asukkaiden tarpeita, oleilla kun voi omassa huoneessakin.
4. Yhteistilojen sisustamisesta ja käytöstä sopimiseen tarvitaan luottamusta rakentava menetelmä.
5. Yhteisasunto, niin kuin jokainen koti, tarvitsee omat traditiot, tavat ja oman kulttuurin.

Todisteita Mäenpään havaintojen tueksi voidaan hakea esimerkiksi Helsingin Kampissa sijaitsevalta Satakuntalaisen osakunnan Satakuntatalolta. Sen asukkaista yksi voi opiskella biologiaa ja toinen folkloristiikkaa. He asuvat samassa kiinteistössä sen vuoksi, että ovat kotoisin samalta Suomen alueelta.

“Meistä kaikki on muuttanut tänne Helsinkiin muualta. Siinä tilanteessa se, että mun veli on ollut jonkun kanssa samassa koulussa riittää siihen, että tuntuu että meillä on jotain yhteistä.”

– Satakuntatalon asukas

Mitä selvityksestä opittiin: Yhteisasuminen auttaa ratkomaan asuntopulaa

Yhteisasumisen suosion kasvattamiseen on sekä sosiaalisia että ekologisia syitä. Helsingin seudulla ei tule koskaan olemaan riittävästi yksiöitä kaikille uusille opiskelijoille, eikä sellainen olisi edes mielekästä hyvän asumisen kannalta.

Hoasilla asuu jo nyt 5 000 ulkomaista opiskelijaa. Helsinki Education and Research Arean (HERA) keräämien arvioiden mukaan korkeakoulujen ulkomaisten opiskelijoiden määrä tulee kasvamaan seuraavan viiden vuoden aikana lähes 3 000 opiskelijalla. Koska kokonaisopiskelijamäärä ei kasva, tarkoittaa tämä, että tulevaisuudessa yhä useampi Hoasille tarjouksen jättävä on kipeästi asuntoa tarvitseva kansainvälinen opiskelija, jolle asunnon löytäminen on elämisen perusehto.

Hoasin asuntojen määrä taas ei kasva kysynnän tahdissa. Tämä tarkoittaa sitä, että pääkaupunkiseudun asuntopula tulee vain pahenemaan. Uusia ratkaisuja mielekkääseen asumiseen tarvitaan. Kaikille ei riitä yksiöitä eikä kaikilla ole niihin varaa tai halua. Yhteisestä asumisesta on siis tehtävä houkutteleva ja helppo vaihtoehto.

Ihmisiä kimppauttava asunnonvälitys on yksi keino säädellä asukkaan odotuksia. Opiskelija-asumisesta löytyy runsaasti todisteita sille, että yhteisöllisyys voi rakentua hyvinkin erilaisten asioiden varaan. Kimppauttaminen yhteisiksi koettujen asioiden ympärillä synnyttää asukkaalle tunteen, että hänet on otettu huomioon yksilönä ja kutsuttu osaksi ryhmää. Tämä parantaa kaikkien asumisviihtyvyyttä.