Kuva © Tuomas Sarparanta

Uusi toimintamalli: Kohdetarinat

Jokainen talo on erilainen paikka asua. Monelle Hoasin asunto on ensimmäinen oma koti. On sekä vuokranantajan että asukkaan etu, että uuden asukkaan odotukset vastaavat todellisuutta. Tässä tapauksessa tieto todella vähentää tuskaa.

Tulevaisuudessa Hoasin kannattaa antaa asuntotarjousten yhteydessä uudelle asukkaalle selvästi enemmän tietoa kohdetalosta. Asuntotarjouksen yhteydessä opiskelijalle voidaan lähettää linkki talon Facebook-ryhmään, josta voi lukea kokemuksia talossa asumisesta, saada tietoa liikenneyhteyksistä ja harrastusmahdollisuuksista ja siten valmistautua talon tapoihin. Tuleva asukas voi myös kysyä ryhmässä, löytyisikö joltakin ylimääräistä kaappia tai millä bussilla talolle pääsee helpoimmin.

Avoin vuorovaikutus on tuleville ja uusille asukkaille tapa valmistautua elämään uudessa kodissa ja liittyä yhteisöön. Talon arjen tekeminen näkyväksi helpottaa vaihtoehtojen näkemistä. Se myös madaltaa talon yhteisiin asioihin osallistumisen kynnystä. Facebook-sivuja seuraamalla vuokranantaja saa paljon olennaista tietoa kohteiden arjesta ja voi keskusteluja analysoimalla sparrata asukastoimijoita ottamaan oppia toisiltaan.

Hoas-laboratorio kokeili: Talojen vahvuudet esiin vertaisviestinnällä

Kukaan ei oikeasti asu paikassa nimeltä Hoas. Mutta joissakin Hoasin taloissa asuu paljon perheitä, Lauttasaaressa on talo vammaisille opiskelijoille ja Otaniemi on teekkarikylä. Leppäsuolta ehtii Tennispalatsiin elokuviin vaikka lähtisi vasta alkumainosten aikana, Kivikosta pääsee samassa ajassa lenkille keskelle vihreintä metsää. Linnakujalla on lainattavia seurapelejä, Jokiniemessä taas hyvin varusteltu kuntosali.

Nykyisin tuleva asukas ei löydä mistään tietoa näistä helmistä. Useimmilla asukastoimikunnilla on nettisivut, mutta niitä on ylläpidetään harvoin ja liian pienellä porukalla. Tuleva asukas ei osaa arvioida pitävätkö tiedot paikkansa tai ovatko ne ajan tasalla.

Ei myöskään ole salaisuus, että kaikki Hoasin kohteet eivät ole yhtä suosittuja. Tiukassakin asuntotilanteessa Vantaalta ja Itä-Helsingistä on huomattavasti helpompi saada asunto kuin Helsingin keskustasta. Hoasin omilta sivuilta löytyvät, luonteeltaan tekniset rakennus- ja huonealatiedot eivät juuri auta päätöksenteossa.

Käyttökelpoisinta tietoa kohteiden arjesta tarjoavat joidenkin talojen omat Facebook-ryhmät. Ne ovat usein syntynyeet spontaanisti ja ovat tavallisesti sitä aktiivisempia, mitä vähemmän asukastoimikunta ohjaa keskustelua.

Mitä kokeilusta opittiin: Vertaisviestintä tukee virallista viestintää

Edelman Trust Barometer mittaa säännöllisesti ihmisten luottamusta eri instituutioihin, perheeseen ja moniin muihin toimijoihin. Tutkimus osoittaa selvästi, kuinka ihmisten luottamus instituutioita kohtaan laskee ja oman itsen kaltaisia ihmisiä kohtaan kasvaa. Sosiaalinen media on vahvistanut tätä kehitystä.

Hoas-talojen Facebook-ryhmät ovat erinomainen tapa kertoa uusille asukkaille talojen arjesta, erityispiirteistä ja parhaista puolista. Ne ovat vahvaa viestintää, johon käyttäjien on helppo luottaa.

Ne ovat myös tehokas tapa rakentaa kontakti uusien ja nykyisten asukkaiden välille. Kuvat pihajuhlista ja listaukset yhteisistä tavaroista auttavat valmistautumaan yhteiseen elämään. Facebook-ryhmän kautta voi myös luovuttaa tai etsiä uuteen asuntoon sänkyä tai kaappia. Omalla naamalla viestiminen tekee vuorovaikutuksesta helppoa ja luotettavampaa. Parhaimmillaan ulos ja sisään muuttava asukas voivat löytää toisensa ja sopia käytännön järjestelyistä.

Facebook-ryhmät kannattaakin nähdä juuri vertaisviestinnän paikkoina. Vaikka Facebook-ryhmät eivät ole Hoasin virallista viestintää, niitä kannattaa hyödyntää virallisen viestinnän tukena. Opiskelijat ymmärtävät virallisen ja vertaisviestinnän erot. Hoasin tuki kannustaa myös talon asukkaita näyttämään talonsa elämän rehellisessä mutta myönteisessä valossa.